Skilsmissebog til de helt små børn

Børn har ret til en harmonisk skilsmisse! 

Rigtig mange skilsmisser sker,  når et eller flere af børnene er under 6 år, men meget af den litteratur der findes til børn om skilsmisser, henvender sig til ældre børn. De små børn tabes på gulvet, hvis bliver tekst og historie bliver for kompliceret. Derfor er Lille Gub skrevet og illustreret, så den passer til børn fra 0-6 år.

Lille Gub bogen er kogt ind til essensen af de følelser og tanker, som skilsmissen handler om – for barnet!

Terapeutisk skilsmissebog

Lille Gub figuren bliver en ven i familien, som gør det lettere at tale med barnet om skilsmissen, fordi Gub bliver et fælles tredje, som man kan tale om følelser og tanker ud fra.

Bogen er terapeutisk funderet og har til hensigt at hjælpe barnet til at rumme følelserne i skilsmissen, og til at forstå at skilsmissen aldrig er barnets skyld! Læs mere om teorien og historien bag Lille Gub bogen her.

Lille Gub bruges og anbefales af mange institutioner, psykologer, terapeuter, men også af forældre og børn. Offentlige institutioner og lign. kan købe via EAN. Blot send mig en mail på mail@dortelytje.dk, så sender jeg faktura via EAN. Læs mere her.